КЗ "Бірківський ЗДО"
Харківська область, Чугуївський район

Нормативна база

Конституція України http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80

 

Конвенція про права дитини (від 26.04.2001 №2402-111) http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_021

 

Закон України «Про освіту» (нова редакція 2017р) http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145-19

 

Закон України «Про охорону дитинства» (від 26.04.2001 №2402-111) http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2402-14

 

Закон України «Про дошкільну освіту» (Указ Президента України від 01.07.2001 №2628-111) http://zakon.rada.gov.ua/go/2628-14

 

Положення про дошкільний навчальний заклад (Постанова Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 №305, із змінами внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів №1204 від 16.11.2011) http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/305-2003-%D0%BF

 

Базовий компонент дошкільної освіти в Україні. https://mon.gov.ua/ua/osvita/doshkilna-osvita/bazovij-komponent-doshkilnoyi-osviti-v-ukrayini

 

Примірна Інструкція з діловодства у дошкільних навчальних закладах (затверджена наказом МОНМСУ від 01.10.2012 №1059 https://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/32471/

Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності (наказ МОНУ від 07.11.2000 №522.

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0946-00

 

Інструкція з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах (наказ МОНУ, МОЗУ від 17.04.2006 №298/227) http://zakon.rada.gov.ua/go/z0523-06

 

Зміни до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах Затверджено наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства охорони здоров'я України від 26.02.13р. №202/165, зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 20.03.2013р.за №440/22972 https://mon.gov.ua/ua/npa/shchodo-virishennya-okremikh-pitan-pri-organizatsii-kharchuvannya-ditey-u-doshkilnikh-navchalnikh-zakladakh

 

Указ Президента України "Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей" https://dytsadok.org.ua/upload/users_files/e44f85a199e22278bf9e141f3bbbf1e1.pdf

 

Закон України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю https://dytsadok.org.ua/upload/users_files/6c59f2073818c099e086c4b6e6306208.pdf

 

Закон України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" https://dytsadok.org.ua/upload/users_files/0bd4895bc2a652da5f63c240d4bab619.pdf

 

Інструктивно-методичні рекомендаціїї щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти https://dytsadok.org.ua/upload/users_files/34947ffe1e5d84120dff4e36fe708f5d.pdf

 

Розпорядження Президента України "Про заходи щодо захисту дітей, батьки яких загинули під час виконання службових обов'язків" https://dytsadok.org.ua/upload/users_files/d28271c7c75a46e93de8193bdd0f49e0.pdf

 

Наказ "Про затвердження Порядку комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах" https://dytsadok.org.ua/upload/users_files/eb2e20550d9257e6d433b93282949dce.pdf

 

 


 

Логін: *

Пароль: *